สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม   02-298-5636   greenarea@deqp.mail.go.th
2,839.71
ปริมาณการกักเก็บ CO2 (CO2eKg)
2,429,073.52
8 อันดับพรรณไม้ยอดนิยมในโครงการ
25.00% จำนวน 56 ต้น
25.00% กระทิง จำนวน 56 ต้น
18.30% พะยูง จำนวน 41 ต้น
17.86% อื่นๆ จำนวน 40 ต้น
11.61% อินทนิล จำนวน 26 ต้น
2.23% กระท่อม จำนวน 5 ต้น

15.69
Northern thailand
ภาคเหนือ
1,588.45
Northeastern thailand
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16.56
Central thailand
ภาคกลาง
390.11
Eastern Thailand
ภาคตะวันออก
828.90
Southern Thailand
ภาคใต้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูล : 0-2278-8400-19
E-mail : info@deqp.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.